Mengenali 35 Nama-Nama Shahabiyah Nabi  ﷺ beserta julukannya

 1. Khadijah Binti Khuwailid  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Pemimpin Kaum Wanita seluruh alam)
 2. Saudah Binti Zam’ah  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Rela Berkorban demi Allah dan Rasul-Nya)
 3. Aisyah Binti Abu Bakar  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Yang Tercinta, Pemilik 7 Keturunan )
 4. Hafshah Binti Umar  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Ahli Puasa dan Shalat Malam; Istri Rasulullah Di Surga)
 5. Zainab Binti Khuzaimah  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Ibu Orang-Orang Miskin)
 6. Ummu Salamah  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Sang Penyayang nan Kuat Akalnya)
 7. Zainab Binti Jahsy  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Perintah Allah untuk Menikahinya Turun dari Langit Ketujuh)
 8. Juwairiyah Binti Harits  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Wanita yang Paling Besar Berkahnya Bagi Kaumnya)
 9. Ramlah Binti Abu Sufyan (Ummu Habibah)  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Teladan Wala’ wal Bara’)
 10. Shafiyah Binti Huyai  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.(Keturunan Para Nabi nan Berhati Mulia)
 11. Maimunah Binti Harits  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Wanita Yang Paling bertaqwa dan gemar menabung tali silaturahmi)
 12. Fatimah Azzahra  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا Binti Rasulullah (Pemimpin Wanita Penghuni Surga)
 13. Halimah As-sa`diyah  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Dari Air Susunya, Jasad Paling Suci Tumbuh Berkembang)
 14. Ummu Aiman  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Veteran Perang Dan Pengasuh Rasulullah)
 15. Fatimah Binti Qais  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Ibu Penyayang yang Telah Mengenakan Pakaian Surga)
 16. Ummu Sulaim  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Maharnya adalah Islam)
 17. Ummu Hisyam Binti Haritsah  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.(Meraih Surga dan Keridhssn dalam Belatur Ridhwan)
 18. Ummu Umarah  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Mujahidah yang Membela Nabi Saat Perang Uhud)
 19. Asma` Binti Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Allah mengganti ikat pinggangnya dengan dua ikat pinggang di surga)
 20. Ummu Haram Bin Milhan  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Wanita Syahid yang Sabar)
 21. Kabsyah Binti Rafi’  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Anaknya Mati Syahid Hingga Arsy Arrahman Terguncang Karenanya)
 22. Sumaiyah Binti Khabbath  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Wanita Pertama yang Mati Syahid dalam Islam)
 23. Ummu Waraqah Binti Harits  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.(Tetaplah tinggal di rumahmu, karena Allah Ta’ala akan memberimu mati syahid)
 24. Shafiyah Binti Abdul Muthalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Ibu Pembela Rasulullah dan Orang Pertama yang membunuh orang musyrik)
 25. Atikah Binti Zaid  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Siapa Ingin Mati Syahid, Menikahlah dengan Atikah Binti Zaid)
 26. Asma’ Binti Umais  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Menikahi Tiga Lelaki Penghuni Surga)
 27. Ummu Syuraik  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Air dari langit dan keislaman secara menyeluruh)
 28. Umamah Binti Abu Ash  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Ahlul Baityang Paling dicintai Rasulullah)
 29. Rubayyi` Binti Mu’awwidz  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Putri Pembunuh Fir’aun Umat ini)
 30. Ummu Fadhl (Ubabah Binti Harits)  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Ibu Ulama Umat dan Imam Tafsir)
 31. Khansa`  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Ibu yang MengharapkanPahala Atas Kematian Empat Anaknya dalam Perang Qasidiah)
 32. Ummu Ma`bad Al-khuza’iyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Pemilik Kambing yang Diberkahi)
 33. Ummu Kultsum  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Al-Quran Turun untuk Menyelamatkannya dari Cengkraman Kaum Musyrikin)
 34. Ummul Mundzir Bin Qais  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Shalat Menghadap Dua Kiblat, dan Menjaga Dua Bai’at)
 35. Hindun Binti Utbah  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (Yang Terbaik diantara kalian dalam jahiliyah, dialah yang terbaik diantara kalaian dalam islam)

Tinggalkan Balasan